< Tilbage til oversigten

04 aug 2011

BCB hæver Selic-renten med 0,25 procentpoint til 12,50 p.p

Mens man i store dele af verden fortsat kæmper med at få sat gang i forbruget

Mens man i store dele af verden fortsat kæmper med at få sat gang i forbruget, fremstår efterspørgslen i den boomenden brasilianske økonomi modsat særdeles robust. Banco Central do Brasil (BCB) hævede i juli måned for femte gang i træk den ledende Selic-rente, således den nu er 12,50 % p.a.

Inflationsudsigterne ser lysere ud end længe og den løbende opadgående rentejusteringsproces gennem 2011, begynder at ligne et afsluttet kapitel. De seneste 8-10 måneder har eksterne faktorer, i form af globale fødevare- og olieprisstigninger, bidraget til at den årlige akkumulerede inflationen (IPCA) de seneste måneder har oversteget BCB's målsætning på 4,5 % +/- 2 %-point. I junimåned måltes inflationen til 6,71 % å/å. Både fødevare- og oliepriserne faldt i juni (hhv. -0,26% og -0,61% m/m), og den relativt beskedne månedlige inflationsstigning på 0,15 % må derfor primært tilskrives indenlandske faktorer som den stærke indenlandske efterspørgsel og en rekord lav arbejdsløshed (6,2 % i juni).

Den historisk stærke brasilianske valuta er først og fremmest resultatet af den meget svage dollar og den seneste tids gældskriser, og da rentestigningen var forventet påvirkedes kursen ikke bemærkelsesværdigt som følge heraf.

I løbet af juli måned har den brasilianske regeringen endnu engang vedtaget nye IOF skatter, der skal beskytte valutaen mod yderligere styrkelse og de massive inflows af udenlandske investeringer. Exact Invest A/S involverer  sig i projekter, som betegnes som direkte investeringer, og disse påvirkes ikke af sådanne skattestigninger.

Finansminister Mantega udtaler på en pressekonference d. 27 juli:

"We are going to make speculation less profitable with all these measures…"

Kilde: Ritzau

Videopræsentation


Se det brasilianske marked fra vores perspektiv

Læs mere her